ESÕS-i juhatuse live online-koosolek

Posted on Januar 19, 2011

0


 

toimus 18.01, kus juhatuse liikmed arutasid eelkõige aastakonverentsiga seonduvat.

ESÕS-i aastakonverents toimub 12.03 Tallinnas Liivalaia gümnaasiumis teemal „Kulturell und interkulturell in der europäischen Kulturhauptstadt Tallinn“.

Läbirääkimised plenaarettekandjatega käivad, tegevõpetajatele pakutakse võimalust esineda workshopis lühiettekandega (15 min).

Tehti kokkuvõtted ESÕS tiitlite aasta/te tegija/tegude kandidaatide kohta. Ainsa maakonnana on oma kandidaadi esitanud Viljandimaa. Suur tänu neile!

Kinnitati uue juhatuse liikmekandidaadid, arutati ESÕS-i liikmemaksu tõstmise vajadust, õpetajate suvelaagri korraldust.

IT-grupp avalikustas oma 2011. eduka toimingu tulemuse – vastloodud IT- grupi ja ESÕS-i blogid. See oli vajalik eelkõige operatiivse info jagamiseks kuna ESÕS-i koduleht on uuendamisel. Olgu siinkohal toodud blogide aadressid 

www.itgrupp.wordpress.com 

ja

www.edlvblog.wordpress.com .

Aktiivset blogimist ja kommenteerimist kõigile seltsi liikmetele soovib  juhatuse nimel Piret

NB!  Endiselt ootame Teie ideid DaF-teemadel.