Inglise keel summutab teised võõrkeeled

Posted on August 19, 2011

0


Väljavõtteid Argo Kerbi artiklist Õpetajate Lehes/ kogu artikkel siin

Saksa keel kaotab maad
Eesti saksa keele õpetajate seltsi esimehele Signe Ilmjärvele teeb muret olukord, kus meie kultuuris äärmiselt tähtsat rolli mänginud saksa keelt ei õpetata esimese keelena enam peaaegu üheski koolis. „Saksa keele oskus võimaldab astuda Saksamaa või Austria kõrgkooli, Moskva või Peterburi kõrgkoole valitakse haridustee jätkamiseks ju harva,” rõhutas Ilmjärv saksa keele oskuse praktilist poolt. „Saksakeelsed maad on avanud meie kodanikele oma tööturu, kuid seal töötamiseks on vaja osata kohalikku keelt. Ka head ärikontaktid Saksamaaga eeldavad saksa keele valdamist. Nii kaugele ette aga õppekeelt valides mõelda ei osata.”
Saksa keele populaarsuse järsk langus on tekitanud laiematki hämmeldust. Teema on olnud arutluse all võõrkeele strateegia töörühmas, mainis Jaak Viller. „Tõstatatud on küsimus, kas võõrkeele strateegiaga ei peaks proovima saksa keele tähtsust üldhariduskoolis tõsta,” kõneles Viller. „Praegu pole meil selleks küll raha jätkunud.”
Riigi võõrkeele strateegia on Villeri selgitusel keskendunud hoopis teisele probleemile – koolis õpitavate keelte nimistu pikendamisele.
Üks keeleõppe aktuaalseid probleeme on seotud vene keele õppimise madala tulemuslikkusega. 4. veebruari Õpetajate Lehes käsitles seda teemat prantsuse lütseumi vene keele õpetaja Tatjana Trojanova. Kuigi valdav osa eesti üldhariduskoolide õpilastest õpib B-keelena vene keelt enam kui kuus aastat, valmistavad tulemused pettumuse. Villeri sõnul on lapsevanemad pöördunud sel teemal isegi ministeeriumi poole. „Õppekvaliteet ei taga püsivat ja korrektset keeleoskust,” võttis Viller vene keelega seotud probleemid kokku. „Vormiline näitaja on ka see, et kuigi vene keelt õpib üsna palju lapsi, sooritavad vähesed neist võõrkeele-eksamina vene keele eksami.” Needki vähesed on Villeri sõnul tulnud kakskeelsetest või puhtalt vene perekondadest.
Võimalik lahendus teiste hulgas ka saksa ja vene keele õpetamise probleemidele on muuta keeleõppe prioriteete. Kuna inglise keel surub ennast igast küljest peale, oleks ehk hea mõte õppida A-keelena hoopis mõnda muud võõrkeelt.

……..

ASTRID SILDNIK
Kose gümnaasiumi saksa keele õpetaja
Inglise keele õpetamine ja õppimine Eestis on kahtlemata väga oluline ja teiste keelte varju jätmisest või kõrvale surumisest rääkida ei saa. Probleem seisneb hoopis turumajanduse survel toimunud muutustes võõrkeelte õpetamise strateegias. Enamikus koolidest on esimene võõrkeel inglise keel ja II kooliastme lõpus lisandub teisena enamasti vene või saksa keel. Samas näitab nii minu kui ka teiste õpetajate kogemus, et õpilased, kes pole alustanud oma võõrkeeleõpinguid inglise keelest, omandavad selle kiiremini ja efektiivsemalt ning tulevad kooli lõpetades keeleliselt paremini toime.
Asi on selles, et eri keelte omandamiseks kuluv ajahulk ei ole konstantne. Saksa, prantsuse ja vene keele õppimine võtab kauem aega, sest nende keelte struktuurid on keerulisemad kui inglise keelel. Inglise keele omandamist toetab ka ümbritsev keskkond: filmid, muusika, internet, reisimine jne. Aja ja raha optimaalse kasutamise huvides oleks kasulik õpetada inglise keelt teise võõrkeelena.

 

Posted in: Artikel