VÕÕRKEELEÕPETUS JA -ÕPETAJA UUES ÕPPEKAVAS

Posted on Januar 11, 2012

0


Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit kutsub võõrkeeleõpetajaid aastal 2012 osalema 
täiendkoolitusprogrammis

VÕÕRKEELEÕPETUS JA -ÕPETAJA UUES ÕPPEKAVAS

Täiendkoolitusprogrammi eesmärk on uue õppekava kaudu võõrkeeleõpetajate 
professionaalse arengu toetamine ja arendamine kvaliteetsema üldhariduse 
tagamiseks.

Programm koosneb 4 moodulist ja programmi edukalt läbijatele väljastatakse 
tõend 80 tunni kohta.

I moodul: Nüüdisaegse õppeprotsessi kujundamine. Õppekava eesmärkide ja 
alusväärtuste arvestamine, 17.-18.veebruar 2012 Pärnus hotelli Strand 
konverentsikeskuses
II moodul: IKT kasutamine õppetöös. Õppeainetevaheline lõiming. 15.-16. 
juuni 2012 Pärnus
III moodul: Üld- ja valdkonnapädevuste saavutamine. Läbivate teemade 
käsitlemine, 21.-22.september 2012 Pärnus
IV moodul: Hindamine. Õppe kohandamine tööks HEV-õpilastega 16.-17.november 
2012 Pärnus

Programmi raames koolitavad võõrkeeleõpetajaid parimad oma ala spetsialistid 
(Terje Varul, Kadri Asmer, Eva- Maria Kangro, Anne-Mari Ernesaks jpt.). 
Lähem info (www.voorkeelteliit.eu) ja registreerumine e-postil 
krista.savitsch@mail.ee (Krista Savitsch, projektijuht). Programm saabub 
lähipäevil.

Registreerumine vajalik hiljemalt 30. jaanuariks 2012. Osalemine on 
üldhariduskoolide võõrkeeleõpetajatele (EVÕL liikmetele 10 eurot mooduli 
kohta ja mitteliikmetele 15 eurot ühe mooduli kohta). Koolitust rahastatakse 
ESF meetme "Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu 
suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine" alameetme "Põhikooli ja 
gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" vahenditest. Täpsem 
registreerimisvorm on  ka tulekul.

Kõik arve soovid palume saata Ene Petersoni emailil: ene@peterson.ee

Kui juhtub veel olema mõni õpetaja, kellel oleks soov esineda ettekandega 
eelpool nimetatud teemal, siis palun pöörduge Krista Savitschi poole 
krista.savitsch@mail.ee

Lugupidamisega,
Krista Savitsch
EVÕL juhatuse aseesimees, projektijuht
56666154