Austria külalisõpetajad Eestis

Posted on März 4, 2012

0


Austria Haridus-, Kunsti- ja Kultuuriministeeriumi vahendusel viibivad ka 2012. a sügisel Eestis Austria õpetajad eesmärgiga tutvustada Eesti õpilastele Austria ajalugu ja kultuuri.

Pakume Eesti üldharidus- ja kutsekoolidele võimalust võõrustada üht Austria külalisõpetajat vastavalt ajavahemikus 17.-30. september või 1.-14.oktoober 2012.

Tundide sisu osas ettekirjutusi ei ole, igal koolil on võimalik tunde kujundada vastavalt oma huvidele ja soovidele ning selles õpetajaga eelnevalt kokku leppida.

Vastuvõtvad koolid peavad tagama külalisõpetaja majutamise ja toitlustamise (koolilõuna), korraldama vajadusel sisemaise transpordi. Haridus-ja Teadusministeerium katab vajadusel lisaööde majutuse, mis on seotud õpetaja varasema Eestisse saabumise või hilisema ärasõiduga. Koolid on majutanud Austria õpetajaid valdavalt peredesse, ka kooli ühiselamusse või hotelli.

Esmaspäeval, 17. septembril korraldab Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse, Austria Suursaatkonna, Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi ning Eesti Rahvusraamatukogu Austria saaliga külalisõpetajatele Eesti haridussüsteemi tutvustava seminari Tallinnas. Seejärel suunduvad õpetajad koolidesse ning esimene koolipäev on teisipäeval, 18. septembril.

Austria õpetaja kaasamiseks kooli õppetöösse palume täita allolev tagasisidevorm hiljemalt 21. märtsiks 2012.
Komisjon valib koolid välja ja teatab otsusest ühe nädala jooksul.


Lähem teave:

Katrin Rein
Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
katrin.rein(at)hm.ee
tel             735 0158

Reet Taimsoo
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse keeleosakonna saksa keele peaspetsialist
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
reet.taimsoo(at)ekk.edu.ee
tel             735 0677

Online TAGASISIDEVORMi leiate järgmisel aadressil: http://www.hm.ee/index.php?049432

Posted in: Nachrichten