Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev (PÜÜK)

Posted on März 23, 2012

0


Neljapäeval, 22. märtsil toimus Tallinnas esmakordselt pedagoogide ühenduste ülene koostööpäev teemal HINDAMINE – hindamismudelid. Koostööpäeva toimumiskoht oli Rocca al Mare Kool, kus sellel päeval toimus õppetöö. Väljapanekuid käisid uudistamas ja tehnikat proovimas ka õpilased.

Pedagoogide ühenduste ülesest koostööpäevast (PÜÜK) võttis osa ligi 20 aineühendust ja 180 õpetajat üle Eesti. Loengutel ja õpitubades tutvustasid tegevõpetajad igapäevases õppetöös kasutusel olevaid hindamismudeleid ning jagasid praktilisi kogemusi. Töötubadest lähemalt http://www.ekk.edu.ee/122421 . Infolaudadel oli võimalik tutvuda aineühenduste tööga lähemalt.

 

ESÕS oli esindatud isegi kahes kohas – eTwinningus ja saksa keeles. Meie infolaual olid logoga tassid, seltsi tegevust kajastavad infovoldikud, ESÕS ringkiri 2011, järjehoidjate näitus, infobuklett „Anna endale võimalus! Saksa keel avab uksed.„. Arvutis sai kohe läbi proovida  kõige uuemat viktoriini „Deutsch ist einfach und cool“ – „Saksa keel on lihtne ja lahe“. ESÕS-i poolt oli Irina Ševtšenko ettekanne „Kujundav hindamine eTwinning projektides“ . ESÕS-i esindasid Koostööpäeval Signe Ilmjärv, Piret Steinberg, Irina Ševtšenko ja Reet Jõgeva. Krista Savitsch ja Irina Ševtšenko tutvustasid programmi eTwinning / Sõpruskoolid Euroopas. Võõrkeele töötuba juhatas Krista Savitsch.

Eestis tegutsevad aineühendused tutvustasid koostööpäeval aktiivselt oma ettevõtmisi, Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaali Koolielu eksperdid (www.koolielu.ee) viisid huvilised kurssi virtuaalsete ainekogukondade ning õpetajate endi poolt loodud e-õppematerjalidega.

Koostööpäeva eesmärk on tugevdada pedagoogide ühenduste vahelist koostööd ning ühtekuuluvustunnet, anda kõigile võimalus tutvuda aineühenduste ajaloo, tänase tegevuse ja võrgustikutööga.

Pedagoogide ühenduste ülene koostööpäev PÜÜK toimus Sihtasutuse Innove programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ ja Tiigrihüppe Sihtasutuse koostöös.

Irina Ševtšenko

Posted in: Veranstaltungen