Saksa keele õpetajate täienduskoolitus Austrias

Posted on März 26, 2012

0


Austria Haridus-, Kunsti- ja Kultuuriministeerium pakub kahele Eesti saksa keele õpetajale võimalust osaleda 18. november-1. detsember 2012. a koolitusseminaril Austrias eesmärgiga tutvuda sealse haridussüsteemi ja koolikorralduse ning saksa keele õpetamise metoodikaga.

Koolitus on jagatud kahte ossa: esimesel nädalal toimub seminar Viinis, kus lisaks Eesti õpetajatele osalevad ka õpetajad Taanist, Soomest, Leedust, Norrast, Rootsist ja Sloveeniast. Kavas on loengud ja tutvumine erinevate haridusasutustega. Teisel nädalal lähevad õpetajad kooli (Viinis, Innsbruckis, Salzburgis vm), kus neil on võimalik osaleda õppetöös ning tutvustada Eesti maad ja kultuuri.

CV (NB! Kindlasti märkida ka viimase 5 aasta koolitused Saksamaal/Austrias ning kontakttelefon ja e-posti aadress!) ja motivatsioonikiri (mõlemad saksa keeles) palume saata e-postiga 3. aprilliks 2012 aadressil reet.taimsoo(at)ekk.edu.ee .

Esmajärjekorras eelistame nende koolide saksa keele õpetajaid, kes on valmis võõrustama Austria külalisõpetajaid (või on seda teinud varasematel aastatel). Komisjon valib õpetajad välja ja teatab neile positiivsest otsusest ühe nädala jooksul.

Rahastamisest

Kulude katmiseks tuleb õpetajal taotleda täienduskoolitustoetust EL Comenius-programmist. Toetus katab kohapealsed elamiskulud ning reisikulud sihtkohta ja tagasi.
Märkus: Juhul, kui Comenius-programmist toetust ei saa, on Austria pool valmis katma õpetajate kohapealsed hotelli- ja transpordikulud ning maksma päevaraha. Sõidukulud sihtkohta ja tagasi tuleb sel juhul õpetajal endal kanda.

Dokumendid Comeniuse täienduskoolitustoetuse saamiseks tuleb saata hiljemalt 30. aprilliks 2012 aadressil: Hariduskoostöökeskus, SA Archimedes, Koidula 13A, Tallinn.
Nõukogu teeb otsuse 5 nädala jooksul pärast kandideerimist.

Teavet Comenius-programmist, sh avaldusvormid, leiab Hariduskoostöö keskuse kodulehelt http://www.archimedes.ee/hkk > Üldharidus>Comenius>Täienduskoolitus

Lähem teave:
Reet Taimsoo
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse keeleosakonna saksa keele peaspetsialist
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
reet.taimsoo(at)ekk.edu.ee
tel 735 0677

Posted in: Fortbildung