Saksa keel helgetele peadele

Posted on September 22, 2012

0


Noored: Reino Einmann: “On vähe seda, mis mind ei huvita”

Virumaa Teataja 21.09.2012 00:00

Eva Samolberg, reporter

Rakvere reaalgümnaasiumi 10.T klassis õpib tubli noormees Reino Einmann, kes osales kevadel 9. klassi õpilasena Goethe instituudi korraldatud ülemaalisel integreeritud võistlusel “Saksa keel helgetele peadele”, esitledes oma keemiaalast teadusprojekti Rakvere monu­mentide korrosioonitõrje kohta. Konkursi ühe võitjana osales ta augustis kahenädalasel keele- ja teadusreisil Göttingenis Saksamaal.

Kuidas konkursile pääsemine välja nägi?

Info konkursi “Saksa keel helgetele peadele” kohta tuli õpetajatele listi kaudu. Nii keemia- kui ka saksa keele õpetaja tegid mulle ettepaneku selles osaleda. Võistlusel tuli vastata saksakeelsetele veebiviktoriini küsimustele ja seejärel esitada reaalainete valdkonnal põhinev eestikeelne projekt Goethe instituudi kodulehel.

Mida see projekt endast täpselt kujutas?

Mina valisin oma teemaks metallskulptuuride korrosiooni eest kaitsmise ja puhastamise. Kui seda Tallinnas Ahhaa keskuses esitlesin, saatis mind edu ja ma võitsin kahenädalase keele- ja teadusreisi Saksamaale. Alguses ma ei teadnud, mida see konkreetselt tähendab, olid selged vaid kuupäevad 12.–25. august.

Kuidas valisite projekti teema?

Oli rohkem keemiaõpetaja mõte, aga ka mulle see meeldis. Ja siis ma käisin uurimas Rakvere metallkujusid, näiteks teatri ees olevaid kujusid, “Tarvast”, “Okaskrooni” Tammikus. Tegin üsna pika jalutuskäigu Rakveres ja võib öelda, et kõik metallkujud on üsna täbaras seisus.

Projekti teostasin suures osas üksi, aga õpetaja oli toeks ja juhendas. Kogu ettevõtmine oli üsna aeganõudev: pidin palju ise juures olema ja jälgima, et midagi valesti ei läheks, sest muidu oleks olnud tarvis otsast alata.

Kas projekti tulemust saab praktikas rakendada?

See oleks täiesti võimalik, kuid ma ei tea, kas linn seda soovib. Uurides, miks kujusid eriti ei puhastata, sain vastuseks, et mida rohkem korrodeerunud on kuju, seda suurem on selle kultuuriline väärtus.

Samas, kui kuju aja jooksul hävineb, siis pole meil seda väärtust üldse enam.

Milliseid projekte veel esitati?

Üks võidutöö vaatles, kuidas kasvatada pajupuu tütartaimedest energiavõsa, millest näiteks Viljandi linn energiat saaks. Lõpuks valiti välja neli võitjat. Lisaks neljale eestlasele osalesid Saksamaal preemiareisil võitjad-õpilased Poolast, Lätist, Leedust, Tšehhist ja Slovakkiast.

Viibisite õppereisil Saksamaal. Mis seal tehti?

Täpsema reisiinfo saime augusti alguses. Ma ei osanud midagi oodata, isegi siis, kui mul kava käes oli. Ma ei olnud ka varem Saksamaal käinud ega teadnud sealsest kultuurist midagi.

Kohale jõudes nägime oma õppeplaani, mis oli väga huvitav. Õppeplaan ja õppetöö olid seal täiesti teistsugused kui siin, ka õpetajad.

Näiteks polnud sellist massilist õppimist nagu meil Eestis, kuigi päeva ülesehitus oli põhimõtteliselt samasugune. Seal oli õhkkond märksa vabam ja me ei pidanud koduse töö pärast muretsema. Õppetöö oli sisukas, aga rõõmsam ja stressivabam.

Päevakava sisaldas põhiliselt saksa keele tunde, kahe nädala peale kokku 40 tundi. Need toimusid Goethe instituudis Göttingenis. Lisaks külastasime ka teisi Saksamaa piirkondi.

Külastasime ka x-lab’i, mis on selline neljakorruseline maja, kus igal korrusel on võimalik eri ainet õppida: informaatikat, füüsikat, keemiat, geograafiat ja bioloogiat. Meie olimegi põhiliselt bioloogialaboris ja tegelesime molekulaarbioloogilise analüüsiga.

Nii et lisaks projektile oli vajalik saksa keele oskus.

Saksa keele täpset taset polnud öeldud, lihtsalt oli oluline, et oleks saksa keelt natukenegi õppinud. Mina olen saksa keelt õppinud neli aastat ja ma teadsin, et mu keeleoskus ei ole kõige parem. Aga ma sain hakkama ja aja edenedes isegi väga hästi. Keelepraktika oli kindlasti meeletu.

Kas kohapealne suhtlus toimus saksa keeles või sai ka inglise keelt kasutada?

Kui vaja, sai kasutada inglise keelt, aga me püüdsime kõik ikkagi saksa keeles suhelda, sest see oli ka tegelikult reisi eesmärk.

Keemia ja saksa keel on väga erinevad ained. Kuidas suudate end nende vahel jagada?

Tunnen end mõlemas aines hästi, kuigi teadsin, et saksa keele oskus mul päris viie tasemel ei ole. Alguses oli see hirmutav, et näiteks tuleb molekulaarbioloogilist analüüsi saksa keeles õppida, aga tegelikult ei olnud selles midagi hullu. Selleks ajaks olid juba ka keemiakursused selged.

Kas kaasas oli ka täiskasvanuid?

Olid reisijuhid, õpetajaid kaasas ei olnud. Need olid noored Goethe instituudi töötajad.

Õpite praegu 10. klassis. Millega on plaanis tulevik siduda?

Saksamaale tagasi tahaks küll. Keemia pakub huvi, samas on põnev ka tehnoloogia ja infotehnoloogia.

On vähe asju, mis mind ei huvita, seega peab tulevikus mingi valiku langetama.

Posted in: Artikel, Wettbewerbe