Browsing All Posts published on »Oktober, 2012«

Rahvusvaheline võõrkeele õpetamise metoodika alane konverents „Fremdsprachen schaffen Lerngemeinschaften“

Oktober 31, 2012

0

Auf Bitte von Frau Laine Paavo (Universität Tallinn) leiten wir Ihnen die folgenden Informationen weiter: Tallinna Ülikooli keelekeskus korraldab 12. aprillil 2013.a. rahvusvahelise võõrkeele õpetamise metoodika alase konverentsi Foreign Languages Creating Learning Communities (Fremdsprachen schaffen Lerngemeinschaften – Võõrkeeled loovad õpikogukondi ). Konverentsi teemad on: Keelelise mitmekesisuse edendamine Noorte õppijate/laste motiveerimine Elukestev keeleõpe Eetika küsimused keeleõppes […]

LübeckPartner bei der DeutschlehrerTAGUNG in Riga

Oktober 29, 2012

0

Pressemitteilung: LübeckPartner bei der DeutschlehrerTAGUNG in Riga Anlässlich der 8. Baltischen Deutschlehrertagung in Riga 11-13.10. war Dieter Spieß zusammen mit Martin Herold von der Deutschen Auslandsgesellschaft in Riga um Kontakte zu finden und bestehende Kontakte zu erneuern und zu festigen. Nach der Veranstaltung 2010 in Klaipeda war der Wiedererkennungseffekt  groß – Ein sehr angenehmes Wiedersehen […]

TIPP: laseme ennast õpetamisel aidata….

Oktober 29, 2012

0

näiteks nende videote abil…. + siin palju muud huvitavat kah uudistamiseks! http://www.classic-rocks.com/de/deutsche-grammatik/deklination.html

Kutse eksamite Goethe-Zertifikat B1 ja Goethe-Zertifikat B2 teavitus- ja koolitusüritustele

Oktober 24, 2012

0

Uuendatud riiklike õppekavade võõrkeelte ainekavade õpitulemused tuginevad Euroopa Nõukogu keeleoskustasemetele. Tasemetepõhine lähenemine keeleõppes loob ühtsed alused keeleoskuse tõendamiseks Eestis ja rahvusvaheliselt. Jätkub Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksami tunnustamine saksa keele riigieksamina. Seda võimalust said seni kasutada vaid nn keelediplomi koolide ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna õpilased. Õpilastele väljastpoolt nimetatud koole […]

Eesti saksa keele õpetajad käisid Riias

Oktober 23, 2012

0

          Esimene veerand on läbi. Õpetajad teevad kokkuvõtteid,  analüüsivad tehtut ja valmistuvad uueks õppeveernadiks,  ehk leiavad aega ka puhkamiseks. Minul  ja veel 42 saksa keele õpetajal üle Eesti on kõike seda tehes võimalus muuhulgas kasutada  11.-13. oktoobril Riias toimunud Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsil  saadud muljeid, kogemusi ja  uusi teadmisi. Sellelaadne […]

TIPP:Synonyme…

Oktober 15, 2012

0

finden alle Interessierenden hier: http://synonyme.woxikon.de/

EÕL-i sünnipäevakonverents tulekul

Oktober 9, 2012

0

EÕL korraldab 23. – 24. oktoobril Viimsi Koolis Eesti Õpetajate Liidu 95. sünnipäeva tähistamiseks konverentsi “Õpetajatöö – üksi või üheskoos.”  Eesmärkideks on: teadvustada Eesti õpetajaskonnale EÕLi ajaloolist järjepidevust; väärtustada õpetajatööd ühiskonnas; arendada koostööd erinevate huvirühmadega – kaardistada ühisosa, analüüsida eriarvamusi; toetada õpetajat 21. sajandi muutustes.