Kutse eksamite Goethe-Zertifikat B1 ja Goethe-Zertifikat B2 teavitus- ja koolitusüritustele

Posted on Oktober 24, 2012

0


Uuendatud riiklike õppekavade võõrkeelte ainekavade õpitulemused tuginevad Euroopa Nõukogu keeleoskustasemetele. Tasemetepõhine lähenemine keeleõppes loob ühtsed alused keeleoskuse tõendamiseks Eestis ja rahvusvaheliselt.

Jätkub Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksami tunnustamine saksa keele riigieksamina. Seda võimalust said seni kasutada vaid nn keelediplomi koolide ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna õpilased.

Õpilastele väljastpoolt nimetatud koole kavandab Haridus- ja Teadusministeerium alates 2014. a saksa keele riigieksamina kasutusele võtta Goethe Instituudi poolt välja töötatud eksamid Goethe-Zertifikat B1ja Goethe-Zertifikat B2.

Seoses sellega kutsume saksa keele õpetajaid novembris Tallinnas ja Tartus toimuvatele teavitus- ja koolitusüritustele. Koolitused viib läbi Tallinna Saksa Kultuuriinstituut/Goethe Instituut ja need toimuvad koostöös HTMi ning SA Innovega. Üritused on osalejatele tasuta, sõidukulud katab lähetaja.

Koolituste toimumise ajad ja kohad:

Üldinfo ja B2-taseme eksam

14.11.2012 kl 11:00-16:00 Tallinna GI/SKI, Tolli 2

16.11.2012 kl 11:00-16:00 Tartu SKI, Kastani 1

B1-taseme eksam

26.11.2012 kl 11:00-15:00 SA Innove Tallinn, Lõõtsa 4

28.11.2012 kl 11:00-15:00 Tartu SKI, Kastani 1

Vajalik on registreerumine SA Innove koduleheküljel http://www.innove.ee/et/yldharidus/opetajakoolitus B2-taseme koolitustele hiljemalt 12.11.12 ning B1-taseme koolitustele hiljemalt 22.11.12.