Rahvusvaheline võõrkeele õpetamise metoodika alane konverents „Fremdsprachen schaffen Lerngemeinschaften“

Posted on Oktober 31, 2012

0


Auf Bitte von Frau Laine Paavo (Universität Tallinn) leiten wir Ihnen die
folgenden Informationen weiter:

Tallinna Ülikooli keelekeskus korraldab 12. aprillil 2013.a. rahvusvahelise
võõrkeele õpetamise metoodika alase konverentsi 

Foreign Languages Creating Learning Communities  (Fremdsprachen schaffen
Lerngemeinschaften – Võõrkeeled loovad õpikogukondi ).

Konverentsi  teemad on:

Keelelise mitmekesisuse edendamine
Noorte õppijate/laste motiveerimine
Elukestev keeleõpe
Eetika küsimused keeleõppes
Formaalne ja mitteformaalne  keeleõpe
Uued tehnoloogiad, uued lähenemised

Konverentsi  töökeelteks on inglise, saksa ja vene keel.

Konverentsi teeside esitamise tähtaeg on 30. jaanuar 2013. 

Ettekanded  saksa keele õpetajatelt on väga oodatud.
Posted in: Fortbildung