Võistlema!Võistlema!Võistlema!

Posted on Februar 28, 2013

0


Koolielu kutsub veebipõhiseid harjutusi looma!

Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub võõrkeeleõpetajaid osa võtma konkursist,mille eesmärgiks on luua konkursile laekunud töödest enesekontrollivõimalusega grammatikaharjutuste kogumikud erinevate võõrkeelte õppimiseks ja õpetamiseks.

Kas olete vahel tundnud, et kasutaksite õpilaste grammatikateadmiste kinnistamiseks veebis leiduvaid enesekontrolliharjutusi, kuid raske on leida just selliseid, mis haakuksid kodumaise õppekavaga ning mis sisaldaks just teie õpilaste keeleteadmistele vastavat sõnavara? Kui olete nõus, et sääraseid harjutusi võiks rohkem olla, kutsub Tiigrihüppe Sihtasutuse haridusportaal Koolielu teid osa võtma konkursist „Grammatika enesekontrolliharjutused“, mille eesmärgiks on luua konkursile laekunud töödest enesekontrollivõimalusega grammatikaharjutuste kogumikud erinevate võõrkeelte õppimiseks ja õpetamiseks. Sellised kogumikud annaksid õpetajale võimaluse suunata õpilasi iseseisvalt tegelema just temale probleeme valmistava grammatika osaga, pakuksid õpilastele võimalusi üldiste grammatikateadmiste arendamiseks ning võimaldaksid tunnis rohkem aega pühendada sisukale, kõiki õpilasi haaravale tööle.

Loe pikemalt selle kohta siin: http://koolielu.ee/info/readnews/207857/koolielu-kutsub-voorkeeleopetajaid-veebipohiseid-harjutusi-looma

 

Posted in: Artikel, Wettbewerbe