Baltimaade noorte mõõduvõtmine saksa keeles

Posted on April 30, 2013

0


…sellist pealkirja kannab Pireti ja Reeda artikkel Koolielus:

http://koolielu.ee/info/readnews/223187/baltimaade-noorte-mooduvotmine-saksa-keeles

Baltimaade saksa keele õpilasolümpiaade  on korraldatud juba aastaid. Seekordne mõõduvõtmine toimus üritustesarja „Saksa Kevad“ raames Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi initsiatiivil.

25.-27. aprillini viibisid Tallinnas kaksteist Baltimaade parimat saksa keele tundjat. Suhtlemisaltid noored leidsid kiiresti ühise keele ja jututeemad. Olümpiaadi pidulikul avamisel Baieri Keldris tervitas kokkutulnuid pr. Silke Pahlitzsch, saksa keele ainenõunik Eestis. Ta tõi välja ilmekaid paralleele koolinoorte olümpiaadi ja olümpiamängude vahel. Kui avaõhtul korraldati vaid soojenduseks tutvumismänge, siis järgmisel päeval pingutas juba igaüks parima saavutuse nimel.

Eesti Rahvusraamatukogus võisteldi erinevates osaoskustes. Olümpiaadi kirjalik osa koosnes etteütlusest, saksa keelt kõnelevate riikide maiskonnaloo tundmisest, saksa keele grammatika- ja sõnavaraülesannetest ning lugemisoskuse ülesannetest. Tõeliselt nauditavaks kujunes olümpiaadi suuline voor, kus osalejate esmaseks ülesandeks oli toimetulek etteantud igapäevastes situatsioonides. Nii näiteks tuli ühel osalejal end ümber kehastada kelneriks, kes pidi välja vabandama kokkade maitsetu supi või siis koolidirektoriks, kelle ülesandeks oli õpilaste esindajale selgitada koolivormi vajalikkust. Kõik osalejad said etteantud rollidega nutikust kasutades suurepäraselt hakkama. Teise ülesandena koostasid osalejad suulises voorus informatiivse ja loomingulise reklaamteksti loosiga saadud eseme kohta. Noored olid väga nutikad. Nii näiteks tehti suure kirega reklaami aukudega kivile, mis müüdi maha kui erakordselt haruldane kuukivi.

Pingeline olümpiaadipäev tipnes Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Christian Matthias Schlaga vastuvõtuga residentsis. Pärast suursaadiku kõnet oli kõigil osalejatel võimalik saadikule küsimusi esitada. Vastuvõtul viibis ka Saksamaa Liitvabariigi saatkonna kultuurinõunik pr. Miriam Ströbel.

Kuigi Baltikumi õpilaste viibimine Eestis oli lühiajaline, jõuti tutvuda ka Tallinna ajaloo ja vaatamisväärsustega. Läbi vihmase, kuid imekauni vanalinna juhatas külalisi TLÜ saksa filoloogia tudeng  Katre Merilaid. Ekskursiooniga Eesti Rahvusraamatukogus pr. Leili Naani juhendamisel algas olümpiaadi viimane päev. Pidulikul lõputseremoonial osalesid lisaks võistelnutele ja nende õpetajatele Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Christian Matthias Schlaga, Austria Suursaatkonna esimene sekretär ja konsul Cornelia Godfrey, Saksamaa Liitvabariigi saatkonna kultuurinõunik Miriam Ströbel, saksa keele ainenõunik Eestis Dr Silke Pahlitzsch ja Eesti Saksa keele Õpetajate Seltsi esinaine Signe Ilmjärv.

Rahvusvahelisel zhüriil, kuhu kuulusid  Rita Esser, Michael Plepis, Helle Kasesalu ja Reet Jõgeva oli suur rõõm tõdeda olümpiaadil osalenud õpilaste väga head saksa keele taset ning suurepäraseid maiskonnaloolisi teadmisi saksa keelt kõnelevate maade kohta. Baltimaade 6. saksa keele olümpiaadi esikolmikusse kuulusid  Terēze Šmēmane ja Artūrs Līvmanis Lätist ning Steven Eomois Eestist. Auhinnad olid välja pannud Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond, Austria Suursaatkond, Tallinna Saksa Kultuuriinstituut, kirjastused TEA ja Hueber. Olümpiaadi läbiviimist toetas Hasartmängumaksu Nõukogu 540 EUR-ga ja  ESÕS suurepärane koostööpartner Eesti Rahvusraamatukogu. ESÕS siiras tänu olümpiaadi korralduse eest kuulub projektijuht Reet Jõgevale meeskonnaga.

Baltimaade olümpiaad oli piiriülene võistlus Saksa Kevade programmis.  Kõikide Eesti õpilaste jaoks on Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi eestvedamisel valminud online-muusikaviktoriin, millest saab osa võtta kuni 15. maini. Proovile saab ennast panna saksa keelt kõnelevate maade muusikute ja muusikatraditsioonide vallas  http://www.edlv.planet.ee/Musik2013/

Saksa Kevadega ei lõppe veel saksakeelsed õpilasüritused käesoleval õppeaastal. Neid jagub maikuus paljudesse koolidesse. 

ESÕS liikmed Piret Steinberg, Rakvere reaalgümnaasium  ja

Reet Jõgeva, Tallinna Saksa Gümnaasium