Uus sõnaraamat saksa keele õppijatele!

Posted on November 21, 2013

0


 

 

Head kolleegid!

Meil on rõõm teatada uue sõnaraamatu ilmumisest, millest võiks abi olla eelkõige saksa keele õpetamisel, aga ka õppimisel (edasijõudnud õppija tasemel).
Sõnaraamatus kirjeldatakse lausemallide ja näitelausete varal umbes 750 saksa keele tegusõna ja nende eestikeelsete vastete kasutamist. Lähiajal tutvustame sõnaraamatut Tartus ja Tallinnas (vt manust).

Saksa-eesti verbivalentsi sõnaraamatu väljaandmist on rahaliselt toetanud Balti-Saksa Kõrgkoolide Büroo, mistõttu osa tiraažist on kavas jagada tasuta õppevahendina välja kõrgkoolide keelekeskustele, saksa keele süvaõppega koolidele ning saksa keele kursusi korraldavatele kultuuriinstituutidele, ülejäänud eksemplarid lähevad müüki Tartu Ülikooli kirjastuse kaudu. Kuna tegu on eriotstarbelise sõnaraamatuga, on selle trükiarv võrdlemisi väike. Seetõttu ootame tagasisidet, kuivõrd ollakse huvitatud sõnaraamatu soetamisest (et vajadusel tellida lisatiraaži) ja millega arvestada sõnaraamatu edasisel täiendamisel.

Parimate soovidega

Anne Arold ja Anni Rääts

Posted in: Newsletters