USKUMATU!!! Eesti Rahvusraamatukogu sulgeb Austria, Saksa ja Šveitsi lugemissaalid

Posted on November 22, 2014

0


Eesti Rahvusraamatukogu sulgeb Austria, Saksa ja Šveitsi lugemissaalid, mille juhataja nõuab peadirektori tagasiastumist.
„On tõsi, et oleme otsustanud nende saalide töö senisel kujul lõpetada,“ ütles peadirektor Janne Andresoo ERR-i kultuuriportaalile.

1990. aastatel loodud saksakeelsed lugemissaalid on andnud panuse saksa keele, kirjanduse ja kultuuri vahendamisse Eestis, nagu mitmed teised sel perioodil kultuurisuhete arendamiseks loodud ja tänaseks töö lõpetanud lugemissaalid. Saksakeelsete saalide töö on olnud viljakas ja loonud hea pinnase edasisteks edukateks koostööprojektideks.

„Kaaludes aga põhjalikult meie partnerite vähenevat rahalist panust ja rahvusraamatukogule seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks kuluvaid ressursse, oleme siiski sunnitud saksakeelsete lugemissaalide töö senisel kujul lõpetama,“ ütles Andresoo ja lisas, et ka 2014. aastast kehtiv Eesti Rahvusraamatukogu strateegia näeb ette Eesti rahvusteavikute digitaalse kollektsiooni täiendamise ja e-rahvusraamatukogu arendamise, pannes põhirõhu Eesti kirjanduse vahendamisele ja õiguse ning kunstikogu komplekteerimisele. Nendest eesmärkidest peab raamatukogu lähtuma ka 2015. aasta eelarve koostamisel ning piiratud vahenditest ei piisa saksakeelsete saalide ülalpidamiseks.

Austria, Saksa ja Šveitsi saali personal on nördinud juhtkonna sellise otsuse üle, mis tabas nii neid kui ka koostööpartnereid ootamatult.

„Puudus eelnev arutelu, mis oleks kindlasti viinud kõiki osapooli rahuldava tulemuseni. See on rahvusraamatukogu lugejale, eriti noorele lugejale, väga vaenulik samm, lisaks tõlkidele, õpetajatele, üliõpilastele – kõikidele saksa keele ning Austria, Saksa ja Šveitsi kultuuriruumi huvilistele,“ lausus saalide juhataja Leili Naan.

„Kõige suurema hoobi sai rahvusraamatukogu usaldusväärsus, mille taastamiseks peaks peadirektor koheselt tagasi astuma,“ ütles Naan, kelle hinnangul oli tegemist eetiliselt ja poliitiliselt väga vale otsusega,

Saksakeelsed kogud jäävad aga vähemalt 2015. aasta lõpuni kättesaadavaks senisest asukohast ja edaspidi rahvusraamatukogu fondist kojulaenutatavate eksemplaridena. Andresoo kinnitas ka huvi jätkata õpilastele ja õpetajatele suunatud ekskursioone ja koolitusi, käsitledes lisaks saksakeelse kultuuriruumi temaatikale paljusid teisi valdkondi. Kavandatakse ka õpilastele suunatud tegevuse laiendamist.

Raamatukogu on kavandatavast ümberkorraldusest informeerinud Saksa, Šveitsi ja Austria partnereid ning kinnitanud, et hindab kõrgelt senist koostöökogemust ja on avatud arutamaks uusi koostöövõimalusi ürituste, näituste, koolituste ja muude projektide näol.

Posted in: Nachrichten