Allkirjade kogumine Rahvusraamatukogu saksakeelsete saalide toetuseks

Posted on November 30, 2014

0


Vastavalt Rahvusraamatukogu juhtkonna otsusele lõpetavad Austria, Saksa ja
Šveitsi saal 1. märtsist 2015 oma tegevuse.

Oleme veendunud, et Austria, Saksa ja Šveitsi saali panus saksakeelse
kultuuri vahendajana on olnud hindamatu tähtsusega ning nende saalide
sulgemine jätab suure tühimiku nii kirjandushuvilistele kui ka saksa keele
õpetamise ja õppimisega seotud inimestele. 

Viimase kahe aasta jooksul korraldatud ürituste loetelu annab hea ülevaata
nende saalide aktiivsest ja mitmekesisest tegevusest. 

23aasta pikkust jätkusuutlikku ja aktiivselt arenevat traditsiooni ei ole
kultuurne lihtsalt laiali lammutada. 

Kui peate oluliseks Austria, Saksa ja Šveitsi saalide töö jätkamist
Rahvusraamatukogus, andke palun oma allkiri saalide heaks. 

http://edlv.planet.ee/saksakeelsetesaalidetoetuseks/ 


Anneli Kesksaar
Posted in: Uncategorized