Viis väljakutset Eesti haridusele

Posted on Dezember 19, 2014

0


Kuidas edeneb Eesti elukestva õppe strateegia täitmine?

Lõppema hakkava aasta veebruaris kiitis vabariigi valitsus heaks elukestva õppe strateegia aastateks 2014–2020. Alljärgnevalt selgitab haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, missugusena ta näeb Eesti hariduse hetkeseisu ja tulevikku strateegias esile toodud viie suurema väljakutse valguses: 1) muutunud õpikäsitus; 2) pädevad õpetajad ning koolijuhid; 3) õppe vastavus töömaailma vajadustele; 4) digipööre hariduses; 5) võrdsed võimalused õppeks.

Edasi loe siin.

Posted in: Uncategorized