IT-grupi info uue õppeaasta eel!

Posted on August 10, 2015

0


Kõigepealt täname ja kiidame veelkord  kõiki neid õpetajaid, kes juhendasid oma õpilaste e-võistlustöösid meie 7. saksakeelsel e-konkursil/ https://7esaksakonkurss.wordpress.com/ ja õpetajaid-koolitujaid IT-Gruppe bildet IV international!

Niisiis:
1. uus saksakeelne e-konkurss saab toimuma kevadel 2016 (kui märtsikuus on Koolielu-s toimumas keelte kuu)
2. IT-Gruppe bildet-koolitused jätkuvad taas, kajastused taas  IT-grupi blogis/ https://itgrupp.wordpress.com/
3. EDLV-blogi kaudu edastame endiselt huvitavaid ja kasulikke veebiallikaid (Linktipps, Fundstücke)  ja äppe
4. Facebook-is jagame ka erinevaid materjale ja infot (lisaks EDLV-grupile/ https://www.facebook.com/groups/234954173299558/?fref=ts lõime uue EDLV-DACHL -grupi/ https://www.facebook.com/groups/1639524876285397/?fref=ts , kus jagame peamiselt saksakeelsete maade Landeskunde-materjale
5. meil on ka seltsi FB-lk/ https://www.facebook.com/eestisaksakeeleopetajad
6. endiselt kutsume oma toredaid e-õppematerjale avaldama Koolielu-lk-l
7. endiselt kutsume läbi viima toredaid etwinninguprojekte/ http://www.etwinning.net/et/pub/index.htm ,  http://sopruskoolid.blogspot.com/
8. kutsume digipöörduma (otsima ja kasutama erinevaid äppe saksa keele õpetamiseks, mida võib leida ka Koolielu-lk-l)
9. endiselt kutsume osalema teisipäevaõhtustel DaF-Community-koolitustel/ http://dafnet.web2.0campus.net/
10. endiselt kutsume esinema või osalema DaFWEBKON-il/ http://dafwebkon.com/infoblatt-dafwebkon2016/
11. palju toredaid HITSA koolitusi leiate siin
1
2. sügisel jätkuvad taas ka huvitavad HITSA veebiseminarid/ http://koolitus.hitsa.ee/content/page/Veebiseminarid
1
3. NB! laskem ennast e-maailmal aidata! liitugem kasulike FB-gruppidega,lehekülgedega/ http://koolielu.ee/info/readnews/411824/facebookist-on-abi-saksa-keele-opetamiseks
1
4. oma digioskusi saate kõrvutada siin tabelis

(kui miskit uut, anname blogides teada)

HEAD! ILUSAT!

Posted in: Uncategorized