EESTI VÕÕRKEELEÕPETAJATE LIIDU sügiskonverents Digiajastu võõrkeeleõpetus ja –õpetaja

Posted on September 20, 2015

0


 

EESTI VÕÕRKEELEÕPETAJATE LIIDU sügiskonverents  Digiajastu võõrkeeleõpetus ja –õpetaja

 AEG:  21. november  2015

KOHT: Tartu, Tartu Ülikooli  Philosophicum (Jakobi t. 2)

                                                                                                            Kõige väärtuslikum homne oskus

on oskus teha koostööd,

olla ettevõtlik ja aktiivne.

Võõrkeeleõpetajate liidu tegevus on vilja kandnud – erinevate võõrkeelte õpetajate koostöö on saanud reaalsuseks ja toimib. Liidu liikmeskond on täienenud – 2015.a. jaanuaris liitus EVÕLiga Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts.

Elame digiajastul, mis on kaasa toonud muutusi meile kõigile – (keele) õpetajatele, haridusametnikele, koolijuhtidele, lapsevanematele ja õpilastele.

.

  • Digiajastu on muutus, mis ei lähe üle ega kao ära. Digipööre on paljuski muutus mõtlemises ja hoiakutes. Kas me oleme valmis muutustega kaasaminekuks?
  • Digiajastu toob õpetajatele rohkem võimalusi koostööks, uute interaktiivsete õppematerjalide loomiseks. Kuidas me suudame muutused enda kasuks tööle panna, kui julged me oleme uusi võimalusi ja väljakutseid vastu võtma?
  • Digipööre nõuab uute metoodikate kasutamist, mis eeldab ka vastavaid täiendkoolitusi ning muutustega kohanemist. Milliseid koolitusvõimalusi pakutakse keeleõpetajatele?

Avaettekandega Võõrkeeleõpetaja väljakutsed ja võimalused digiajastul“ esineb HTMi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner.

Plenaarettekannetega esinevad Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja, tehnoloogia professor Margus Pedaste ja Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender. Pärast lõunat on kõigil võimalus osaleda töötubades või kuulata kolleegide-võõrkeeleõpetajate ettekandeid. Posterettekanded tutvustavad EVÕLi liikmesorganisatsioone.

 

 

Töötubade/ettekannete teemavaldkonnad:

          

  • Digiajastu väljakutsed ja võimalused.
  • Digiajastu võõrkeeleõpetaja professionaalsus: pädevused, koolitamis- ja enesetäiendamisvõimalused.
  • Nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaoskus.
  • Muusika ja kirjandus võõrkeeletunnis.
  • Õppijate motiveerimine.
  • Tunnivälised tegevused  digiajastul.

Konverentsi töökeel on eesti keel.

Konverentsi läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium.

ESINEJATE REGISTREERIMINE ON ALANUD

 

Ettekande/töötoa pealkirja ja teeside esitamise tähtaeg:  30. september 2015

Ettekanne: 20 minutit

Töötuba: 45 minutit

Palume täita esineja ankeet-taotlus ja saata  see e-posti aadressil: info@voorkeelteliit.eu

Vt Esineja ankeet-taotlus

Kinnitu s ettekande/töötoa konverentsi programmi lülitamise kohta saadetakse

taotlejatele hiljemalt 10. oktoobriks 2015.

Ootame 2015. aasta sügiskonverentsile oma liikmeid, koostööpartnereid, koolitajaid ja keelehuvilisi ettekandeid kuulama, töötubades kaasa lööma ja kogemusi/arvamusi jagama.

Konverentsile registreerimine  algab  15. oktoobril  2015 EVÕLi kodulehel.

Posted in: EVÕL, konverents