Austria-Eesti vahetusprogramm 2016:

Posted on November 12, 2015

0


(vahendan info)

  • Eesti üldharidus- ja kutsekoolidel on ka 2016. a võimalust võõrustada üht Austria külalisõpetajat vastavalt ajavahemikus 12.-25. september või 26. september-9. oktoober 2016.

Taotluste esitamise tähtaeg: 30. november 2015

Täpsem info ja online registreerimisvorm: https://www.hm.ee/et/node/4825

  • Austria Haridus- ja Naisteministeerium pakub kahele Eesti saksa keele õpetajale võimalust osaleda täienduskoolitusel 20. november-3. detsember 2016 Austriaseesmärgiga tutvuda sealse haridussüsteemi ja koolikorralduse ning saksa keele õpetamise metoodikaga.

Taotluste esitamise tähtaeg:  30. november 2015

Täpsem info: https://www.hm.ee/et/uudised/konkursid-ja-preemiad