Kutse õpetajate ühenduste õppepäevale 24. märtsil

Posted on Februar 29, 2016

0


SA Innove Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus

koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja

Õpetajate Ühenduste Koostöökojaga

ootavad õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmeid õppepäevale*,
mis toimub 24. märtsil 2016 Tallinnas, Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2).
Kirjale on lisatud täiendatud programmiga kutse!

Õppepäeva fookuses on kaasav haridus ja sellega seotud parimate praktikate
jagamine.

Õppepäeva eesmärk on mõtestada ja tähtsustada kaasavat haridust muutunud
õpikäsituse kontekstis. Suurendada teadmisi kaasavast haridusest ja
hariduslikest erivajadustest ning luua eeldusi nende teadmiste ja oskuste
paremaks kasutamiseks õppeprotsessides.

Õpiväljundid
Õppija:

· teab kaasava hariduse põhimõtteid ja praktilisi näiteid nende
rakendamisest Eesti erinevates koolides;

· teab haridusliku erivajadusega kaasnevaid väljakutseid
õppeprotsessis ja oskab nendega paremini toime tulla;

· teab kujundava hindamise põhimõtteid ja mõtestab neid kaasava
hariduse rakendamise kontekstis.

Sihtrühm: õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmed (alus-, üld- ja
kutsehariduse õpetajad ning koolijuhid)

Kirjale on lisatud õppepäeva päevakava ja registreerimisinfo
<https://koolitus.hitsa.ee/training/454/register>.
Registreeri aegsasti! Registreerimine avatud 14. märtsini!

Lisainformatsioon:
Heleriin Jõesalu
SA Innove peaspetsialist (võrgustikud ja koolimeeskonnad)
53 414 905/ 735 0728
heleriin.joesalu@innove.ee


Kutse_opetajate_uhendute_oppepaevale_taienenud_programmiga_24_03_2016