Kutse võõrkeeleõppe infopäevale

Posted on Mai 10, 2016

0


Head tulevased ja praegused võõrkeelte õpetajad!
Tallinna Ülikooli vilistlaspäeva raames kutsume kõiki huvilisi 20. mail
kell 15.00 kuulama ja arutlema võõrkeeleõppe hetkeseisu ja uuemate
suundumuste üle ning tutvuma Võõrkeeleõpetaja MA uue õppekavaga. Kohtumine
toimub Tallinna Ülikooli Astra majas, ruumis A-121.

Kava:

   - Dots Maris Saagpakk: Tervitussõnad
   - Prof Suliko Liiv: Võõrkeeleõpetajate koolitamise ajaloost Tallinna
   Ülikoolis
   - Dots Ene Alas: Võõrkeelte õpetamine tänases Eestis
   - Dots Annekatrin Kaivapalu: Sihtkeele omandamise uurimise ja võõrkeelte
   õpetamise seostest ja seosetusest
   - Dots Merle Jung: Aine- ja keeleõppe lõimimise võimalustest Eesti
   koolides
   - Dots Aleksandra Ljalikova: Õpistsenaariumid
   - Kohvilaud, küsimused, arutelu.


Võimalusel palume oma tulekust teatada hiljemalt 18. maiks aadressil:
saagpakk@tlu.ee