Eksperdid leppisid kokku, millised peavad olema õpilaste digioskused

Posted on Mai 30, 2016

0


Valminud on digipädevuse mudel, mis kirjeldab ootusi õpilaste teadmistele ja oskustele erinevates vanuseastmetes. Koolidele on mudel abiks uue õppeaasta planeerimisel ja õppematerjalide valikul.

Ministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo sõnul on infoühiskonnas hästi toime tulemiseks vaja digioskusi. „Selle kevade küsitlustulemuste põhjal näeme, et õpilaste hinnangud enda digioskustele on üsna erinevad nii koolide sees kui ka koolide lõikes. Samuti erinevad õpilaste kogemused digilahenduste kasutamisel õppetöös. Digipädevuse mudel annab koolidele ühtse suuna, milliseid digivaldkonna oskusi ja teadmisi õpetada tuleb,“ selgitas Rillo.

Loe veel

Taust

Digipädevuse mudel valmis Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse eestvedamisel. Näited õpetajatele digipädevuse arendamiseks erinevates ainetes on leitavad e-Koolikotist. Tartu ja Tallinna ülikoolid on alustanud ka digipädevuse hindamismudeli välja töötamisega. Alates 2017/2018. õppeaastast hakkab riik läbi viima digipädevuse tasemetööd, et teadmistest ja oskustest koolidele ning õpilastele endile selgem pilt anda.