Saksa keele põhikooli lõpueksami seminar kõikidele õpetajatele

Posted on Februar 7, 2017

0


Edastan Aile Arro informatsiooni:

Head saksa keele õpetajad!

Tuletan Teile meelde, et tulemas on saksa keele põhikooli lõpueksami seminar kõikidele õpetajatele, kes on seotud eksami läbiviimise või hindamisega. Erinevalt rahvusvahelistest saksa keele eksamitest, mis gümnaasiumis riigieksamitena kehtivad, ei hinnata põhikooli eksameid tsentraalselt, mistõttu on õpetajate roll seal oluliselt suurem. On oluline, et kõikides koolides hinnataks eksameid ühiste aluste järgi ning selleks, et Teil parem ülevaade hindamiskriteeriumitest ning üldisest eksami läbiviimisest oleks, korraldamegi 20. veebruaril kell 12:00-15:30 Tallinnas, SA Innove majas sellele keskenduva seminari. Seminaril räägime lühidalt ka eelmise aasta eksami statistikast, analüüsime suulise ja kirjaliku osa ülesandeid ning räägime üldisest eksami korraldusest. Seminar viiakse läbi saksa keeles.

Registreerimisvorm on leitav Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamiseminarid_16/registreerimisvorm_2017

Olge head ja levitage infot ka oma kolleegide seas, kes eksamiga seotud on. Seminar on esimene samm selle poole, et kõiki õpilasi õiglaselt ning võrdsetel alustel hinnatakse. Nii suudame ehk ka huvi saksa keele vastu õpilaste seas veidigi suurendada.

Kõike head