Artikkel „Õpetajate Lehes“ – Eesti saksa keele õpetajate selts peab ajaga sammu

Posted on April 19, 2017

0


19.aprillil 2017 Õpetajate Lehes

1992. a asutati Eesti saksa keele õpetajate selts. See aeg pärast meie riigi taasiseseisvumist oli saksa keele õpetamiseks igati soodne. Pärast varasemat jõuliselt pealesurutud vene keele õppimist valiti rohkem saksa keelt. 25 aastaga on olnud nii tõuse kui ka mõõnasid.  Keele õppimise ja õpetamise tingimused on nende aastatega palju muutunud. Koolid on varustatud internetiühendusega, klassides on võimalik kasutada mitmesuguseid digiseadmeid. Selts on pakkunud koostöös oma pikaaegsete partneritega – Goethe instituut, Saksa kultuuriinstituut, Austria Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi saatkond, Saksa välismaaühing, kirjastus Hueber – hulgaliselt koolitusi nii Eestis kui ka saksakeelsetes maades. Nende eesmärk on olnud uuenduslike õppematerjalide, uute tehnoloogiate ja metoodiliste võtete kasutamine keeletunnis. Selts on pannud rõhku ka sellele, et kolleegid saaksid üksteisele oma kogemusi jagada täienduskoolitustel nii maakondade aineühendustes kui ka seltsi iga-aastases suvekoolis.

Edasi

 

Posted in: Uncategorized