Nordplusprojekti kohtumine Oslos

Posted on März 26, 2019

0


15. märtsil toimus Nordplusprojekti  „Sustainable Education of Teachers of German – The Need of Exchanging Ideas and Creating Innovation in Teaching German in Denmark, Estonia and Norway“ kolmas ja viimane kohtumine Oslos. Lisaks Taani, Eesti ja Norra saksa keele õpetajate seltside esindajatele osalesid ka Norra õpetajad, kes otseselt projektiga seotud ei olnud. Päeva esimesel poolel käsitleti innovaatilisuse rakendamist saksa keele tundides. Huvitav oli kuulda, et Norra riigi panus selles valdkonnas on suur. Valminud on kõikide õppeainete jaoks erinevad materjalid, mis järgivad innovaatilisuse printsiipi. Päeva teisel poolel tutvustasid Taani ja Eesti õpetajad oma kogemusi keeleõppe lõimimisel teiste ainetega. Kuulajates tekitas elevust Katre Merilaiu emotsionaalne esinemine käsitöö ja saksa keele lõimimisest.

Edasi tegutseb toimetus, millesse kuulub igast osalenud riigist üks õpetaja, kes korrigeerib ja ühtlustab projekti käigus valminud õpistsenaariume.