Browsing All Posts filed under »koolitused«

Ehk huvitab kedagi:)?

Dezember 8, 2017

0

*Veebiülekanne kollokviumilt „Teacher education for linguistic diversity“* 13.-14. detsembril käsitletakse Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse (Graz, Austria) kollokviumil õpetajaharidust keelelise mitmekesisuse kontekstis. Huvilistel on võimalik kollokviumi veebiülekande vahendusel jälgida. Seekordne kollokvium on juba teine – eelmisel aastal korraldatud sündmuse teemaks oli kvaliteetne keeleoskuse mõõtmine (videod on järelvaadatavad <https://www.youtube.com/watch?v=4848xzhYBWA>). Sel aastal peatutakse lähemalt teemadel: - Mitmekeelsete klasside toetamine […]

Võõrkeelte ainekavade koostamise koolitus

Januar 7, 2015

0

Edastame teile teate SA Innove poolt korraldatava koolituse kohta õppekava valdkonnas ning palume teil teavitada oma kooli võõrkeelte õpetajaid. Koolituse peamine teema on ainekavade koostamine võõrkeeltes, märksõnadeks riiklik õppekava, keeleõppe raamdokument, keeleoskustasemed.   Võõrkeelte õppekava põhimõtted on ühtsed kõikidele võõrkeeltele ja kooliastmetele, seega on koolitusele oodatud eri võõrkeelte õpetajad sh eesti keel teise keelena, võõrkeeli […]